Právní informace

Zásady používání webových stránek společnosti 

Vlastníkem a provozovatelem internetových stránek www.natura-space.com je společnost Natura Space CZ s.r.o., se sídlem Račiněves 145, PSČ: 413 01, IČO: 22793381, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, složka 31559 (dále jen „Provozovatel“), který je v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorským zákonem (dále jen „Autorský zákon“) oprávněn vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám.

Provozovatel tímto vydává podmínky pro užívání internetových stránek www.natura-space.com (dále jen „Podmínky“). Tyto Podmínky se vztahují na všechny osoby, které mají v úmyslu užívat příslušné stránky www.natura-space.com (dále jen „Uživatel“). Uživatel vyjadřuje souhlas s těmito Podmínkami vstupem na webové stránky www.natura-space.com či užitím jakékoliv informace z internetových stránek www.natura-space.com.

Provozovatel má všechna autorská práva k veškerému obsahu webových stránek www.natura-space.com, a to zejména textu, grafiky, designu stránek, fotografií, nákresů domů, souborů, odkazů, technických náčrtů, systematizaci webových stránek a dalších informací obsažených na webových stránkách www.natura-space.com.

Je zakázáno jakýmkoliv způsobem zasahovat bez souhlasu Provozovatele do technické podstaty či obsahu stránek www.natura-space.comPouze Provozovatel má právo rozhodovat o změně, odstranění či doplnění jakékoliv součásti těchto stránek.

Uživatel se zavazuje při používání webových stránek www.natura-space.com řídit platnými právními předpisy České republiky, jednat v souladu s dobrými mravy, pravidly poctivého obchodního styku, nepoškozovat dobré jméno a práva Provozovatele a také ostatních Uživatelů webových stránek www.natura-space.com.

Uživatel se zavazuje nezasahovat jakýmkoliv způsobem bez souhlasu Provozovatele do obsahu webových stránek www.natura-space.com, neumožnit zásah třetích osob do obsahu webových stránek ww.mvv.cz, nevytvářet falešné zprávy nebo nenahrávat soubory s viry či jakékoliv nebezpečné nebo škodlivé programy na webové stránky www.natura-space.com, šířit na webových stránkách Provozovatele jakékoliv zprávy nebo materiály porušující právní předpisy České republiky, dobré mravy, ohrožující veřejný pořádek, nešířit klamavé či nepravdivé zprávy či materiály, materiály, které zasahují do práv a oprávněných zájmů třetích osob, jež jsou proti lidské důstojnosti nebo které svým obsahem mohou diskriminovat či diskriminují z hlediska náboženství, vyznání, rasy pohlaví či které propagují jakékoliv protiprávní jednání. V případě porušení těchto Podmínek Uživatelem může být takové jednání považováno Provozovatelem za porušení smluvních podmínek a Provozovatel může Uživateli přístup na internetové stránky www.natura-space.com znemožnit.

 

Osobní údaje

Provozovatel nakládá s osobními údaji v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění, s platnými právními předpisy České republiky a Evropské unie.

Poskytnutím osobních údajů vyjadřuje Uživatel svůj souhlas se zpracováním osobních údajů Uživatele Poskytovatelem. Veškeré osobní údaje Uživatele mohou být použity pouze ke sjednanému účelu a k marketingovým účelům. Provozovatel nepřevádí osobní údaje na třetí subjekty.

Provozovatel si vyhrazuje právo použít a předat jakýkoliv údaj potřebný při soudním, správním řízení a vyšetřování ve veřejném zájmu dle příslušných právních předpisů. Provozovatel nenese jakoukoliv odpovědnost za postupy třetích subjektů.

 

Cookies

Cookies jsou informace, které umožňují internetové stránce zapamatovat si důležité informace, které Uživateli ulehčí další její používání. Většina internetových stránek Provozovatele využívá cookies. Uživatel užíváním internetových stránek www.natura-space.com uděluje souhlas s používáním cookies a s uložením cookies v Uživatelově počítači či jiném zařízení. Provozovatel na svých internetových stránkách www.natura-space.com používá  cookies pro přizpůsobení obsahu a sledování návštěvnosti těchto internetových stránek. 

V případě, že Uživatel nechce a nebude využívat cookies, nebo chce, aby internetový prohlížeč každé použití cookies oznámil, pak je povinen v nastavení svého internetového prohlížeče vybrat příslušnou volbu (např. v Nastavení historie či v záložce Osobní údaje dle druhu internetového prohlížeče). Zablokuje-li Uživatel všechna cookies, nebude moci využít některých funkcí stránek.

 

Příslušnost

Veškeré spory vzniklé v souvislosti s využíváním těchto webových stránek www.natura-space.com budou projednány věcně a místně příslušným soudem České republiky v souladu s právními předpisy České republiky.

Tyto Podmínky je oprávněn měnit či doplňovat pouze Provozovatel. Právní vztahy, které mezi Provozovatelem a Uživatelem těchto webových stránek vznikly před změnou či zrušením Podmínek se řídí podle znění účinného ke dni vzniku těchto vztahů. Podmínky užívání stránek www.natura-space.com byly zveřejněny dne 20.9.2017 a od tohoto data jsou platné a účinné.

 

Informace o autorech webových stránek

V případě dotazů nebo nalezení technických problémů je možné kontaktovat autory e-mailem Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..  

Webové stránky jsou vytvořeny na publikačním systému Joomla.

Kontaktní formulář


Pro své dotazy neváhejte využít náš kontaktní formulář. V případě zájmu Vám zašleme cenovou nabídku dle Vašich požadavků. Registrovaným zájemcům zasíláme pozvánky na naše pořádané akce.

Rychlé kontakty

+420 417 631 222
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Po – Pá: 8:00 – 17:00
© 2017 Natura Space CZ s.r.o.